Renditingimused

BATUUDI RENDILEPING

  1. Osapoolte kontaktandmed

 

Rendileandja: Trilexa OÜ

Reg. nr. 16453577 

Aadress: Kooli 5a-10

Tel. +372 5668 1954

 

Rentnik: _____________________________

aadress: ______________________________

kontakt: ______________________________

Allkiri: _______________________________

 

2. Lepingu objekt:

Batuut _________________________________________________ koos batuudi kasutamiseks vajalike puhurite, kinnitusvaiade, pikendusjuhtme 25m ja aluskilega.

3. Renditingimused:

3.1. Batuudi rentimise aeg kestab kuni 10 tundi. Rendiaeg võib väheneda või pikeneda sõltuvalt: 

  • vihma ja tuule esinemisest;
  • Peotuju.ee teiste tellimuste ja logistika tõttu.

3.2. Batuudi broneeringu tühistamine on tasuta kuni 2 tundi enne kokkulepitud broneeringuaja algust. Hilisemal tühistamisel peab tasuma 50% tellimuse hinnast. Kui batuut on kliendi aadressile toodud, siis enam tellimust ei tühistata. 

3.3 Rendileandja tagab, et rendi alguses on renditav objekt kasutuskõlblik ning vastab tema poolt antud kirjeldusele. 

3.4. Rentnikul ei ole õigust anda objekti kolmandate isikute kasutusse ilma rendileandja nõusolekuta.  

3.5. Rentnik on kohustatud batuuti ja selle juurde kuuluvaid tarvikuid kasutama sihtotstarbeliselt, heaperemehelikult ning juhinduma kasutamisel käesolevale lepingule lisatud reeglitest ja soovitustest (Batuudi ohutusnõuded ja kasutusjuhend).

3.6.  Rentnikul on keelatud tahtlikult batuuti märjaks teha, kui ei ole eelnevalt teisiti kokku lepitud. Märga batuuti on oluliselt raskem kokku pakkida ja batuuti ei ole võimalik märjana ladustada.

3.7. Rendi perioodil batuudi ja sinna juurde kuuluvate tarvikute ebaõigest kasutamisest, ettevaatamatusest, hoolimatusest või pahatahtlikust kasutusest tekkinud või sellest tingitud kahjude hüvitamise eest vastutab rentnik täies ulatuses. 

3.8. Kahjude hüvitamine punktis 3.7. loetletud asjaoludel rentniku süül tekkinud kahjud hüvitab rentnik rendileandjale järgmiste põhimõtete järgi:

  • Batuut on rentniku süü tõttu märkimisväärselt kahjustatud ja/või kasutuskõlbmatu – hüvitise määr kuni 5000 eurot (sõltuvalt batuudi suurusest) või kokkuleppel rentnikuga.
  • Puhur on rentniku süü tõttu märkimisväärselt kahjustatud ja/või kasutuskõlbmatu – hüvitise määr 300 eurot.
  • Oluliselt määrdunud batuudi tagastamisel tuleb kompenseerida batuudi puhastamise maksumus 20 eurot.
  • Kui batuut on lõhutud, kuid seda on võimalik parandada, tuleb lisaks vajaminevatele materjalidele kompenseerida batuudi parandamiseks/õmblustöödeks kulunud tööaeg hinnaga 20 eurot/tund.

3.9. Rendileandja teostab batuudi ja puhurite ülevaatuse hiljemalt 2 ööpäeva jooksul peale batuudi rentnikult kättesaamist ning teavitab puudustest rentnikku esimesel võimalusel või hiljemalt 2 päeva jooksul.

3.10. Rentnik kohustub teavitama rendileandjat kõigist batuudi rentimise käigus tekkinud kahjudest või vigadest batuudi tagastamisel. 

3.11. Rentnik peab tasuma renti hilinenud tagastamise eest rendileandjale vastavalt hinnakirjale iga viivitatud ööpäeva eest kuni objekti tagastamiseni.

3.12 Rentnik peab tagama juurdepääsu objektile. Värava laius peab olema vähemalt 1.30 meetrit. Kui batuudiga ei pääse objektile, siis see ei ole broneeringu tühistamise aluseks.

  1. Vastutused

4.1. Rendileandja vastutab batuudi ja sinna juurde kuuluvate tarvikute üleandmisel selle ohutuse eest.

4.2. Rentnik vastutab täiel määral reeglite mittejärgimisest tulenevate võimalike õnnetusjuhtumite korral.

4.3 Rendileandja ei vastuta batuudi paigalduse käigus tekkinud kahjude eest (nt maa-alused elektrijuhtmed, torud).