Ohutusnõuded

Ohutus ei ole kõrgehinnaline, vaid hindamatu!

Kõik batuudi rentijad ja kasutajad peavad põhjalikult tutvuma ohutusnõuetega ning ühtlasi tuleb lastele enne batuudile minemist selgeks teha, mis on lubatud ja keelatud!

Batuutide valikul oleme eelkõige lähtunud ohutusest. Kõik meie batuudid on testitud, need on nõuetekohased ja CE märgistusega. 

PAIGALDUS

  • Kõige parem asukoht batuutide paigaldamiseks on täiesti tasane pehme rohupinnas, kus puuduvad juured, kivid, väljaulatuvad oksad, pesunöörid, elektrijuhtmed, mööbel ja praht. Üldiselt saab mõne kivi ja toika liigutamisega muuta ala sobivaks.

Batuut tuleb paigaldada niimoodi, et selle vahetus läheduses ei ole esemeid ega rajatisi, mille otsa on võimalik kukkuda. Batuudile tuleb jätta igast küljest 2 meetrit vaba ruumi. Batuudi liumägi ei tohi olla vastu päikest. Kui laps laseb liumäest alla ei tohi päike teda pimestada. Batuudi kasutamine tule lähedal on KEELATUD! 

Batuuti ei tohi lohistada betoonil või muudel karedatel pindadel. Ka batuuti transportides tuleb jälgida, et trasnpordivahendi põrand oleks puhas sodist, liivast, kividest jms. 

Inimelu on alati olulisem kui rikutud pinnas.

  • Kui sobiv asukoht on leitud, siis rullitakse batuut murule laiali ja kõik küljed tõmmatakse sirgu.

  • Batuudi küljel on täitelohv (sissepuhumise toru), mis tuleb täies ulatuses lahti võtta. Täitelohv peab olema sirgelt ja ilma keerdudeta. Ühendage see kompressori (õhupumba) külge ja veenduge, et see on turvaliselt kinnitatud ja heas korras.

  • Veenduge, et kompressori lülitusnupp on OFF asendis. On oluline tagada, et juhtmed on ohutud ning nendele komistamine välistatud. Kompressor peab olema kindlalt paigutatud ja fikseeritud maapinnale enne batuudi kasutamist. Tagada, et kompressori asetuskoht oleks prügivaba ja komistamine sellele välistatud. Kompressorit ei tohi millegagi katta ega sinna peale midagi asetada.

  • Kompressor ühendatakse vooluvõrku, lülitatakse sisse (ON) ning batuut hakkab õhuga täituma. Enne täielikult õhuga täitumist ja batuudi kinnitamist ei tohi keegi batuudi peale minna. Et batuut oleks koguaeg õhku täis, jätta lüliti ON asendisse. 

  • Lapsed tuleb eemal hoida puhurist ja elektrijuhtmetest.

NB! Kompressor ja voolujuhe tuleb hoida eemale veest ja niiskusest. Kui kompressor puutub kokku veega, eemalda voolujuhe koheselt vooluvõrgust. Ära kasuta enne kui kompressor on täielikult kuiv. Kui batuut on õhuga täitunud, tuleb see kinnitada! Batuudi kinnitamiseks maapinnale, vajuta vaiad läbi kõikide aasade. Vältimaks batuudi ümberkukkumist hüppamise ajal, vajuta vaiad tugevalt sügavale mulda 45 kraadise nurga alla. Vaja võib minna haamrit või kuvaldat paremaks kinnitamiseks.