Kasutamine

Mitte kunagi ei tohi batuudi kasutamine toimuda ilma täiskasvanu järelvalveta. Meie tiim ei vastuta batuudi kasutamisel tekkinud õnnetusjuhtumite eest. Vigastuste korral võtta koheselt ühendust meedikuga. NB! Suure tuulega (40 km/h ehk 11 m/s) EI TOHI batuuti kasutada!

Mida jälgida, et tagada kasutajate ohutus:

 1. Lapsed peavad liugu laskma õige tehikaga ehk jalad ees.
 2. Jälgige, et batuudil viibiksid samal ajal ühevanused lapsed, kuna suuremad võivad väiksemaid tahtmatult vigastada.
 3. Järgida vanuse ja kaalupiiranguid. Ületada ei tohi maksimaalset kaalupiirangut.
 4. Kontrollige regulaarselt batuudi kinnitusvaiad üle. Kui mõni vai on lahti, tuleb see koheselt haamriga maa sisse tagasi lüüa.
 5. Batuutide ümber jooksmine võiks olla piiratud, et vältida puhuri, voolujuhtme ja kinnituste taha komistamist.
 6. Kui batuut hakkab tühjenema, peavad kõik koheselt batuudilt maha tulema, et vältida lämbumisohtu! Kui olete veendunud, et batuut on tühi, siis vaadake üle puhuri lüliti, pistikud, kaitsmed elektrikapis ja ka kinnitused. Kui viga ei ole koheselt tuvastatav, siis kontakteeruge meiega telefoni teel.

 7. Kui rendiperioodi ajal hakkab vihma sadama, siis tuleb puhur koheselt välja lülitada ja vihma käest varju alla viia või veekindel kate peale tõmmata, et vältida elekrtilühiseid. Batuut tuleb samuti kokku pakkida või vähemalt veekindel kate peale tõmmata. Kõik meie batuudid on paigaldatud piisavalt suurele koormakattele, et seda oleks võimalik ka batuudi katmiseks kasutada.

NB! Märga batuuti ei tohi kasutada, sest see muutub väga libedaks, võib põhjustada kukkumisi ja kokkupõrkamisi.

Batuudil keelatud

 • Olla teravate esemetega (võtmed, mänguasjad, sõrmused, kõrvarõngad, kellad, oksad, toikad jne)
 • Välisäärtel ronimine
 • Teha ohtlikke hüppeid/manöövreid
 • Käituda agressiivsel
 • Ronida seintel ja äärtel, mis ei oleks selleks ettenähtud
 • Suitsetada
 • Süüa/juua
 • Viibida jalanõudega
 • viibida koduloomadel
 • viibida isikutel, kellel on hiljuti olnud mõni vigastus või trauma
 • viibida rasedatel
 • viibida rohkem isikuid, kui on lubatud. Maksimaalsed kandevõimed ja hüppajate arvud on välja toodud iga batuudi kirjelduses.

Olgem turvalised!

Batuudi mahavõtmine

 • Veendu, et kõik lapsed on batuudilt lahkunud.
 • Veendu, et batuudile poleks jäänud asju.
 • Lülita kompressori nupp OFF.
 • Ühenda vooluvõrgust lahti kompressori juhe.
 • Eraldage batuut ja kompressor üksteisest.
 • Batuut peaks ise õhust tühjaks jooksma. Veenduge, et batuut on täielikult õhust tühjaks läinud.
 • Eemaldage vaiad.
 • Tõmmake kokkuvajunud batuudi küljed võimalikult sirgeks
 • Voltige batuut kokku mõlemast küljest pooleks. Seejärel veel 2 korda vertikaalselt esimesest korrast.
 • Rullige batuut tihedalt kokku.